[1]
Yu. V. Shkatula, Y. O. Badion, M. V. Novikov and Ya. V. Khyzhnia 2019. EMERGENCY MEDICINE: PROBLEMS OF VIOLENCE AND SAFETY AT WORK. Eastern Ukrainian Medical Journal. 7, 4 (Dec. 2019), 351-357.